Filosofický časopis

Ivan Blecha

Ivan Blecha je profesor filosofie na Katedře filosofie Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Působí zde od roku 1991, v letech 1998–2012 jako vedoucí katedry. Hlavní okruh zájmů tvoří kritická interpretace Husserlovy fenomenologie a jejího dalšího vývoje zejména u Heideggera, Finka a Patočky. Pokouší se fenomenologii včlenit do soudobé diskuse s postanalytickou a postmoderní filosofií.

Katedra filosofie FF UP v Olomouci
ivan.blecha@upol.cz

Filosofický časopis © 2020