Filosofický časopis

Ota Pavlíček

Ota Pavlíček působí jako postdoktorand v Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení Filosofického ústavu AV ČR, v. v. i. a jako vědecký pracovník a tajemník Collegia Europaea FF UK & FLÚ AV ČR. Mezi jeho hlavní odborné zájmy patří filosofie a teologie přelomu 14. a 15. století na pražské univerzitě a témata z recepce Aristotela a Platona napříč evropskými univerzitami v období první a druhé scholastiky. Svou doktorskou dizertační práci k filosofické a teologické dimenzi myšlení Jeronýma Pražského obhájil na pařížské Sorbonně a Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

Filosofický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
opavlicek@gmail.com

Filosofický časopis © 2020