Filosofický časopis

Petr Urban

Mgr. Petr Urban, Ph.D. (1977) vystudoval filosofii na univerzitách v Praze, Berlíně a Lovani a od roku 2004 působí jako vědecký pracovník Filosofického ústavu AV ČR. Zde od roku 2009 vede Oddělení současné kontinentální filosofie. Pedagogicky působil na Teologické fakultě Jihočeské univerzity, na Fakultě managementu VŠE a na Filosofické fakultě UK. Zabývá se fenomenologií a etikou. Je autorem monografie Raný Husserl a filosofie jazyka (2013) a editorem mimořádných čísel Filosofického časopisu Geburt der Phänomenologie (2010) a Filosofie tělesnosti (2011). Je nositelem Prémie Otto Wichterleho udělované Akademií věd ČR za mimořádný vědecký přínos badatelů do 35 let věku (2012), překladatelského Stipendia Paula Celana na IWM ve Vídni (2013) a Fulbright-Masarykova stipendia na City University of New York (2013/14). https://cas-cz.academia.edu/PetrUrban

Filosofický časopis © 2020