Filosofický časopis

Michal Kleprlík

Mgr. Michal Kleprlík, Ph.D. (1986) působí na katedře anglistiky a amerikanistiky University Pardubice, kde se věnuje literatuře a kulturním dějinám anglicky mluvících zemí. Badatelsky se zajímá především o fenomenologickou filosofii a estetiku literární moderny.

Filozofická fakulta Univerzity Pardubice,  Pardubice
kleprlik.m@tiscali.cz
Filozofická fakulta Univerzity Pardubice,  Pardubice
kleprlik.m@tiscali.cz
 
Filosofický časopis © 2020