Filosofický časopis

Vlastimil Hála

PhDr. Vlastimil Hála, CSc. (1951) je vědeckým pracovníkem v Oddělení morální a politické filosofie a Centra globálních studií Filosofického ústavu AV ČR. Zaměřuje se především na etickou a axiologickou problematiku ve vztahu k otázkám ekologické filosofie: Možnosti hodnotové etiky (2000) a problém možnosti uplatnění principu univerzalismu ve světě, který se se vyznačuje radikální etickou pluralitou: Univerzalismus v etice jako problém (2009). Této tematice se věnoval i v rámci kolektivních monografií s D. Smrekovou, Z. Palovičovou a R. Kolářským: Morální odpovědnost a její aspekty (ed. 2013).    

 

 

Filosofický časopis © 2020