Filosofický časopis

Petr Koťátko

Prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. Pracuje v  oddělení analytické filosofie na  Filosofickém ústavu AV ČR a na Katedře logiky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Publikace o teorii významu, reference, mluvních aktů, o analytické metafyzice, fikčním diskursu, německé transcendentální filosofii aj. Osobní stránky: http://saf.flu.cas.cz/kotatko.html

Filosofický časopis © 2020