Filosofický časopis

Radim Bělohrad

Mgr. Radim Bělohrad, Ph.D., odborný asistent na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, kde vyučuje zejména etické předměty. Jeho odborný zájem se soustřeďuje také na otázky osobní identity a obecněji na otázky na pomezí metafyziky a etiky.

Filosofický časopis © 2020