Filosofický časopis

Jitka Paitlová

Jitka Paitlová, Ph.D. (1988) působí na Katedře filozofie Západočeské univerzity v Plzni. Zpočátku se věnovala ontologickým, epistemologickým a kosmologickým problémům Platónovy filosofie, a to především v kontextu protologické interpretace tübingenské školy. Posléze obrátila svůj zájem na epistemologii a teorii vědy dvacátého století. Ve své disertační práci analyzovala kritický racionalismus německého filosofa Hanse Alberta, kde zkoumala jeho specifika, transformace a přesahy v porovnání s koncepcí Karla R. Poppera. V souvislosti právě s kritickým racionalismem se ve svých pracích orientuje zejména na problémy zdůvodnění poznání, podmínek a pokroku poznání, vědecké metody, hodnotové neutrality vědy, vztahu poznání a rozhodnutí. Dále se zabývá vymezením kritického racionalismu vůči Kantovu transcendentalismu, Carnapovu novopozitivismu, Gadamerově hermeneutice a Lyotardovu postmodernismu. Absolvovala roční stáž u prof. Hanse Rotta na Lehrstuhl für theoretische Philosophie na Universität Regensburg.

E-mail: paitlova@kfi.zcu.cz, WWW: https://zcu.academia.edu/JitkaPaitlov%C3%A1.

Filosofický časopis © 2020