Filosofický časopis

Hana Dobiášová

Mgr. Hana Dobiášová, Ph.D., vystudovala filosofii na FF Univerzity Palackého v Olomouci. V disertační práci se zabývala souvislostmi mezi poznáním a svobodou v díle J. S. Milla. Filosofii chápe jako osobní úsilí o poznávání a snaží se o její propojování s praxí každodenního života.

Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
hana.dobiasova@email.cz

Filosofický časopis © 2020