Filosofický časopis

Pavol Labuda

Mgr. Pavol Labuda, Ph.D. (1977) je odborným asistentom na Katedre filozofie Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku, kde prednáša filozofiu jazyka a antickú filozofiu. V oblasti filozofie jazyka sa výskumne zaoberá problematikou realizmu. V oblasti antickej filozofie sa výskumne zaoberá teóriami jazyka a významu (najmä v diele Aristotela a Plótina).

Filosofický časopis © 2020