Filosofický časopis

Andrej Démuth

Andrej Démuth – vyštudoval filozofiu a psychológiu na FF Trnavskej univerzity v Trnave, kde sa venuje novovekej filozofii, epistemológii a kognitívnym štúdiám. Je autorom kníh: Homo – anima cognoscens(2003), Čo je to farba? (2005), Poznanie, vedenie alebo interpretácia? (2009, 2013), Teória hier a problém rozhodovania (2013), Teórie percepcie (2013), Filozofické aspekty dejín vedy (2013) a riešiteľom projektu Filozofia jako terapia.

Filosofický časopis © 2020