Filosofický časopis

Marie Duží

Prof. RNDr. Marie Duží, CSc. pracuje na Katedře informatiky FEI VŠB-Technické univerzity Ostrava. Působí rovněž jako externí docent na Fakultě informatiky Masarykovy univerzity v Brně a na Katedře logiky Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Jejím současným hlavním výzkumným zaměřením je tansparentní intenzionální logika, zpracování a logická analýza jazyka, a v neposlední řadě hyperintenzionální, typovaný, parciální lambda kalkul. Publikovala řadu článků v recenzovaných časopisech databází Web of Science a Scopus, dvě monografie (spolu s B. Jespersenem a P. Maternou), pět učebnic (skripta) a třináct kapitol v monografiích.

Filosofický časopis © 2020