Filosofický časopis

Marek Loužek

Doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D. (*1975) přednáší na Národohospodářské fakultě VŠE a Filozofické fakultě UK. Působí jako analytik v Institutu Václava Klause. Je autorem sedmi monografií a řady odborných statí vydaných doma i v zahraničí.

Filosofický časopis © 2020