Filosofický časopis

František Šmahel

Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (*1934) se věnuje historii pozdního středověku, zvláště nejstarším dějinám Univerzity Karlovy, rané české reformaci a počátkům humanismu. Od roku 1990 byl po dvě období ředitelem Historického ústavu AV ČR, v letech 1993–1998 vedl seminář českých středověkých dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, dnes je vedoucím grantu excellence při Centru medievistických studií Filozofického ústavu AV ČR a Univerzity Karlovy, které založil. Z jeho novějších děl lze uvést knihy Die Hussitische Revolution I–III (2002), Idea národa v husitských Čechách (2002), Die Prager Universität im Mittelalter (2007), Život a dílo Jeronýma Pražského (2010), Diví lidé (v imaginaci) pozdního středověku (2012), Jan Hus. Život a dílo (2013) a The Parisian Summit, 1377-78 (2015).

 

Filosofický časopis © 2020