Filosofický časopis

Igor Hanzel

 Igor Hanzel (1957) vyštudoval filosofiu a fyziku na Komenského Univerzite v Bratislave.  Zaoberá sa metodológiou prírodných a sociálnych vied. V súčasnosti pracuje ako vedecký pracovník na Katedre logiky a metodológie vied Filozofickej Fakulty UK v Bratislave. E-mail: hanzel@fphil.uniba.sk

Filosofický časopis © 2020