Filosofický časopis

Tomáš Hlobil

Tomáš Hlobil, profesor na FF UK a FF UP, soustředí se na dějiny české estetiky do roku 1848 v obou jazykových větvích (německé a české), na německou a britskou osvícenskou estetiku a dějiny estetické historiografie.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
THlobil@seznam.cz

Filosofický časopis © 2020