Filosofický časopis

Aleš Novák

Doc. Aleš Novák, Ph.D. (1975) vystudoval filosofii na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze. Zabývá se ontologicky orientovanou filosofií, klasickou německou fenomenologií a raně novověkou filosofií. Působí na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. V letech 2012–2016 ředitel Univerzitního centra excelence Centrum fenomenologického výzkumu při FHS UK. V letech 2011–2014 vydavatel Ročenky pro filosofii a fenomenologický výzkum. Hostující editor mimořádného čísla Filosofického časopisu 1/2015 s názvem Živá fenomenologie.

Filosofický časopis © 2020