Filosofický časopis

Ladislav Országh

Ladislav Országh, vyštudoval filozofiu a fyziku na Prešovskej univerzite v Prešove, kde práve končí doktorandské štúdium v odbore dejiny filozofie s témou zaoberajúcou sa teóriou vedy Ch. S. Peircea. Zameriava sa predovšetkým na metodológiu a filozofiu vedy, epistemológiu a filozofiu fyziky (predovšetkým problém determinizmu v klasickej a kvantovej fyzike).  

Filosofický časopis © 2020