Filosofický časopis

Tereza Matějčková

Mgr. Tereza Matějčková (1984) působí jako asistentka na Ústavu filosofie a religionistiky Filozofické fakulty UK. Odborně se zaměřuje především na německou klasickou filosofii a filosofii náboženství. Jako redaktorka časopisu Reflexe se zabývá též editorskou činností.

 

Filosofický časopis © 2020