Filosofický časopis

Petr Dvořák

Mgr. Petr Dvořák, Ph.D., vědecký pracovník Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení FLÚ AV ČR a vedoucí tohoto oddělení. Vyučující na CMTF UP v Olomouci. Zabývá se scholastickou filozofií a logikou ve vztahu k dnešní analytické filozofii.

Filosofický časopis © 2020