Filosofický časopis

Pavel Hlavinka

Doc. PhDr. et Mgr. Pavel Hlavinka, PhD. (1971) pracuje jako docent filosofie na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Vystudoval filosofii, politologii a psychologii na FF UP v Olomouci, kde se rovněž v roce 2003 habilitoval prací Daseinsanalýza. Setkání filosofie s psychoterapií. Přednáší dějiny filosofie, psychologii, evropské politické myšlení a etiku na PF UP, Humanistickou a transpersonální psychologii na FF UP. Jeho zájem se pohybuje mezi fenomenologickou filosofií a psychologií a transpersonální psychologií s přesahy k orientální filosofii a spiritualitě.

Výběr z bibliografie:
Monografie: Daseinsanalýza. Setkání filosofie s psychoterapií. Vyd. Univerzity Palackého, Olomouc 2001, s. 108. (2. rozšířené vydání Grada, Praha, 2008, s.136). Dobro a ctnost pohledem etických a náboženských koncepcí. Triton, Praha, 2014,s.216.
Učebnice: Dějiny filosofie jasně a stručně (2008, Triton), Psychologie pro právníky (UP Olomouc).
Odborné články: Nauka o čakrách a jemných tělech. In: Česká kinantropologie, časopis Vědecké společnosti kinantropalogické, roč. 6, č. 2, 2002, s. 105-114; K pojmu událost u M. Heideggera. In: Sborník AUPO Philosophica V, UP Olomouc 2002, s. 65-72;  Daseinsanalytická psychopatologie a psychoterapie. In: Psychológia a patopsychológia dieťaťa. Časopis Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, roč. XXXVIII, č. 1, 2003, s. 46-63; Vybrané problémy Bossovy daseinsanalýzy. In: Čs. psychologie. Academia, roč. XLVII, 2003, č. 1, s. 79-92;  Pohyb těla jako pohyb mysli. In: Tělesná kultura. FTK UP, roč. 28, 2003, č. 1, s. 20-35; Daseinsanalýza a spirituální vývoj. In: Filosofický časopis, roč. 51, 2003, č. 6, s. 923-935; Francouzská fenomenologie a existenciální analýza. In: Filozofia, roč.65, 2010, č. 1, s. 40-48; Karma ve védách a u Šankary. In: Nový orient, roč. 65, 2010, č. 4. s. 30-33; Gymnosofia – moudrost nahoty. Spoluautor Ivo Jirásek. In: Filozofia, roč. 65, 2010, č. 7, s. 683-690; Počátky fenomenologie u Brentana a Husserla. In: Filozofia, roč.67, 2012, č. 6; Phänomenologische Psychologie der Daseinsanalyse und die Spiritualität. In: Daseinsanalyse. Jahrbuch für phänomenologische Anthropologie und Psychotherapie. Internationale Vereinigung für Daseinsanalyse, roč. 28, 2012, s. 123-136.

Filosofický časopis © 2020