Filosofický časopis

Petr Horák

Prof. PhDr. Petr Horák, CSc. je bývalý dlouholetý šéfredaktor Filosofického časopisu, emeritní vědecký pracovník FLÚ, působil dlouho jako profesor Masarykovy univerzity v Brně, nyní působí na Univerzitě Pardubice. Zabývá se hlavně francouzskou filosofií a historiografií, z francouzštiny rovněž překládá. 

Filosofický časopis © 2020