Filosofický časopis

Marie Hrdá

Mgr. Marie Hrdá, Ph.D.  (dříve Skýbová) je odbornou asistentkou na Katedře filozofie a společenských věd na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové. Hlavní oblastí jejího odborného zájmu je ekologická etika, animal ethics, filosofická a evoluční etika. Je autorkou knihy Etika a příroda, editovala knihy Erazima Koháka Zorným úhlem filosofa a Kopí dona Quijota. Kontakt: marie.hrda@uhk.cz

Filosofický časopis © 2020