Filosofický časopis

Filip Jaroš

Mgr. Filip Jaroš, Ph.D. (* 1982) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, obor Teoretická a evoluční biologie. V současnosti je odborným asistentem na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové, kde se zabývá filozofií a historií biologie. Jeho specializací je estetická biologie Adolfa Portmanna, evoluční etika a biosemiotika. Je autorem řady studií, např. „Evoluční psychiatrie: problematická nabídka k evolučnímu pojetí duševních nemocí.“ (Filozofie Dnes, 2013), či “Darwinismus a portmannismus: střetnutí nesouměřitelných biologických paradigmat?“ (Teorie vědy, 2010). Spolu s O. Dadejíkem a M. Kaplickým editoval knihu Krása a zvíře: studie o vztahu estetických a etických hodnot zvířat (Dokořán, 2014). Napsal studie: Zvíře jako člověk, zvíře jako stroj (Filosofický časopis, 2015) a Cats and human societies: A world of interspecific interaction and interpretation (Journal of Biosemiotics, 2016).

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové
filip.jaros@uhk.cz

Filosofický časopis © 2020