Filosofický časopis

Michael Hauser

Mgr. Michael Hauser, Ph.D. (1972) působí ve Filosofickém ústavu Akademie věd v oddělení současné kontinentální filosofie a přednáší na Pedagogické fakultě UK.  Je zakladatelem sdružení pro levicovou teorii SOK. Věnuje se frankfurtské škole první generace  (Adorno, Horkhheimer, Marcuse), českému kritickému myšlení a současné postmarxistické teorii.

Je autorem knih Adorno: moderna a negativita (Praha, FILOSOFIA 2005),  Prolegomena k filosofii současnosti (Praha, FILOSOFIA 2007), Humanismus nestačí. Rozhovor se Slavojem Žižkem (Praha, FILOSOFIA 2008), Cesty z postmodernismu. Filosofická reflexe doby přechodu (Praha, FILOSOFIA2012), Kapitalismus jako zombie neboli Proč žijeme ve světě přízraků (Praha, Rybka Publishers 2012), Kopat do žuly motykou. Rozhovory s Michaelem Hauserem. (Praha, Rybka Publishers 2014).

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
Hauser@sok.bz

In English:

http://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Hauser

Filosofický časopis © 2020