Filosofický časopis

Boris Cvek

Boris Cvek, Ph.D. et Ph.D. (nar. 1976) je původním vzděláním anorganický chemik (UP Olomouc), později obhájil disertační práci z filosofie přírodních věd na Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty University Karlovy v Praze. Tématem této disertace je "vědění jako nástroj", koncepce deweyovského instrumentalismu v současné filosofii přírodních věd. Je členem spolku Letní filosofická škola, z.s. Odborně publikuje ve světových časopisech biomedicínského zaměření (např. Drug Discovery Today, Journal of Medicinal Chemistry nebo Current Cancer Drug Targets) a zabývá se aktivně vývojem "neziskových léčiv" proti rakovině. Na Universitě Palackého přednášel lékařskou chemii, buněčnou biologii a filosofii přírodních věd, nyní působí  na Institutu sociálního zdraví téže university a pracuje na financování klinických testů antabusu proti rakovině. V letech 2003-2008 vydával literární časopis Téma, zaměřený na rozbor děl světové klasické literatury. Své pojetí literatury jako umění podal v článku "Česká a světová literatura: zpět za Goethem?", publikovaném v časopise Dobrá adresa (2/2009). Publikuje články, včetně filosofických témat, v denním tisku, nejčastěji v Britských listech (přes 1300 příspěvků), E-mailové spojení: cvekb@seznam.cz.

Filosofický časopis © 2020