Filosofický časopis

Bojana Ladrová

Mgr. Bojana Ladrová, Ph.D. (1985) v roku 2009 ukončila štúdium akademických predmetov slovenský jazyk a literatúra a náuka o spoločnosti. V roku 2012 záskala titul Ph.D. po obhajobe dizertačnej práce venovanej sociálno-politickej filozofii Charlesa Taylora. Počas štúdia absolvovala polročný pobyt na Fakulte humanitních studií na Karlovej univerzite. V súčasnosti vedie Oddelenie slovenského jazyka pre zahraničných študentov v Martine (Slovensko) a venuje sa lektorskej činnosti v Červenom kríži. Kontakt: bladrova@gmail.com

Filosofický časopis © 2020