Filosofický časopis

Martin Solík

Martin Solík (1981) sa venuje súčasnej morálnej, sociálnej a politickej filozofii so zameraním na koncepciu uznania v lokálnom a transnacionálnom kontexte. Vo svojich článkoch rozvíja najmä problém sociálneho uznania. Vyštudoval filozofiu na FF UCM v Trnave a právo na PF UK v Bratislave. Absolvoval doktorandské štúdium na FiF UK v Bratislave, pričom sa zaoberal otázkami normativity uznania. Pôsobí na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM v Trnave a je šéfredaktorom vedeckého časopisu Communication Today.
(31. 3. 2014)

Filosofický časopis © 2020