Filosofický časopis

Martin Ďurďovič

Mgr. Martin Ďurďovič, Ph.D. (1976) získal titul magistra v oborech sociologie a filosofie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2004), kde také následně na Katedře filozofie absolvoval interní doktorské studium filosofie. Jeho dizertační práce se zabývala vztahem mezi hermeneutikou a fenomenologií a na pozadí moderní pokantovské filozofie analyzovala formování pozice hermeneutické fenomenologie. V letech 2005–2006 absolvoval dvanáctiměsíční výzkumný pobyt na Institutu pro filosofii na univerzitě ve Würzburgu. V současnosti je vědeckým pracovníkem Sociologického ústavu Akademie věd ČR, kde se zaměřuje na oblast mezi filosofií a sociologií, zejména z hlediska teorie rozumění, teorie jednání a epistemologie sociálních a humanitních věd. Věnuje se také empirickému sociologickému výzkumu. Učí předmět Metodologie vědy na Katedře sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.
(31. 3. 2013)

Filosofický časopis © 2020