Filosofický časopis

Pavel Zahrádka

Pavel Zahrádka vystudoval filozofii a estetiku na Univerzitě Karlově v Praze a sociologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V roce 2010–2011 vyučoval filozofii jako zastupující profesor na Münsterské univerzitě. V současnosti působí jako odborný asistent na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a vede mezinárodní výzkumný projekt „Ethics of Copying“ v Centru pro interdisciplinární výzkum ZIF v Bielefeldu (2015–2016). Zabývá se filozofickou estetikou a etikou nových médií. Je autorem dvou monografií Vysoké versus populární umění (Periplum, 2009), Heteronomie estetické hodnoty: sociologická kritika filozofické estetiky (Host, 2015) a editorem knih Estetika na přelomu milénia: Vybrané problémy současné estetiky (Barrister Principal, 2011) a Spotřební kultura: Historie, teorie a výzkum (Academia, 2014).

Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
pavel.zahradka@upmedia.cz

Filosofický časopis © 2020