Filosofický časopis

Ivo Jirásek

Prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. – působí na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, kde se zabývá filosofickými aspekty pohybové kultury (hra, prožitek, tělo, pohyb) se snahou o profilaci oboru filosofická kinantropologie (v zahraničí „filosofie sportu“). Výraznější pozornost si v poslední době zasluhuje téma spirituality pohybových aktivit. Druhou oblastí odborného zájmu je výchova prožitkem, její metoda a teoretické postižení v podobě zážitkové pedagogiky. Je autorem knih Prožitek a možné světy (2001), Filosofická kinantropologie: setkání filosofie, těla a pohybu (2005) a spoluautorem Putování a smysl života: proměna člověka v zimní přírodě (2015).Publikoval mj. kapitoly v knihách Philosophy, risk and adventure sports (2007), Philosophy of sport: international perspectives (2010), Theology, ethics and transcendence in sports (2011), The Bloomsbury companion to the philosophy of sport (2014), a dále příspěvky v časopisech Quest; Journal of the Philosophy of Sport; Sport, Ethics and Philosophy; Sport in Society; Sport, Education and Society; Implicit Religion aj. E-mail: ivo.jirasek@upol.cz

Filosofický časopis © 2020