Filosofický časopis

Martin Ritter

Mgr. Martin Ritter, Ph.D. (1977) působí jako odborný asistent na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK a jako vědecký pracovník v Oddělení současné kontinentální filosofie Filosofického ústavu AV ČR. Věnuje se zejména filosofii 19. a 20. století, fenomenologii a současné filosofii.

Filosofický časopis © 2020