Filosofický časopis

Jan Halák

Mgr. Jan Halák, Ph.D. (1980) vystudoval filosofii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a na Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne. Disertační práci věnoval interpretaci pozdní filosofie Maurice Merleau-Pontyho s ohledem zejména na její ontologický rozměr. Zabývá se především fenomenologií, francouzskou filosofií a myšlením o filmovém obraze. V současné době pracuje jako postdoktorand na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
jan.halak@upol.cz

Filosofický časopis © 2020