Filosofický časopis

Miroslav Karaba

doc. PhDr. Miroslav Karaba, Ph.D. (1976) prednáša filozofiu na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity. Profesijne sa orientuje na filozofiu vedy, filozofiu prírody a epistemológiu. Ďalšou oblasťou jeho záujmu je interdisciplinárny dialóg medzi prírodovedou, filozofiou a teológiou. Je autorom monografií Filozofické implikácie kvantovej teórie vo filozofii prírody (2009), Vedecký pokrok ako filozofický problém (2012) a Božie pôsobenie vo svete – Reflexia koncepcií J. Polkinghorna, A. Peacocka a I. Barboura (2014).

Filosofický časopis © 2020