Filosofický časopis

Marián Zouhar

Prof. Doc. Mgr. Marián Zouhar, Ph.D. (1973) pracuje na Filozofickém ústavu Slovenské akademie věd a přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Zabývá se především filozofií jazyka, sémantikou a pragmatikou přirozeného jazyka a dějinami analytické filozofie. Publikoval řadu knih a vědeckých studií, např. Podoby referencie (Bratislava 2004), Rigidná designácia (Bratislava 2006), Medzi sémantikou a epistemológiou jazyka (Bratislava 2010) a Problémy jazyka a počiatky analytickej filozofie (Bratislava 2010). Je šéfredaktorem časopisu Organon F.

Filosofický časopis © 2020