Filosofický časopis

Jiří Vácha

Prof. MUDr. Jiří Vácha, DrSc. (nar. 1938) by se byl zabýval filosofií profesionálně, nebýt nepřízně doby. Zůstala však vždycky aspoň jeho soukromým tématem. Studoval medicínu a biologii, po několika letech nemocniční praxe zakotvil na čtvrt století v Biofyzikálním ústavu ČSAV, kde se experimentálně zabýval radiobiologií a fyziologickými regulacemi; zde také přicházel do kontaktu s matematickými a logickými problémy. Po převratu r. 1989 se habilitoval na lékařské fakultě, přednášel patologickou fyziologii a řídil výzkum v oboru molekulární patofyziologie. Filosoficky zamlada vyrůstal na tomistické literatuře své doby, později byl podstatně ovlivněn fenomenologií a v některých aspektech analytickou filosofií. Jako emeritus věnuje všechen čas filosofické analýze evoluční teorie. Podrobněji viz www.jvacha.com

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno
jvacha@med.muni.cz

Filosofický časopis © 2020