Filosofický časopis

Karel Thein

Karel Thein (1961) studoval knihovnictví na FF UK a filosofii na École des Hautes Études en Sciences Sociales. Přepracovaná disertační práce vyšla pod názvem Le lien intraitable. Enquete sur le temps dans la République et le Timée de Platon, Paříž, Vrin, 2001. Věnuje se především dějinám antické a raně moderní filosofie.

Filosofický časopis © 2020