Filosofický časopis

Stanislav Sousedík

Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., pracoval v AV ČR jak jeden z editorů latinských spisů J. A. Komenského. Po převratu přešel r. 1990 do Ústavu filozofie a religionistiky FF UK, působí na katedře filosofie na Katolické teologické fakultě UK, již do r. 2005 vedl. Zabývá se především křesťanským aristotelismem a jeho dějinami v raném novověku.

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
sousedik.s@volny.cz

Filosofický časopis © 2020