Filosofický časopis

Jiří Raclavský

Doc. PhDr. Jiří Raclavský, Ph.D. pracuje na Katedře filozofie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se neklasickou logikou, filosofií logiky a aplikacemi logiky ve filosofii; těží při tom z logického systému P. Tichého. http://www.phil.muni.cz/~raclavsky/ 
Knihy: Jména a deskripce: logicko-sémantická zkoumání. ISBN 978-80-7182-277-6. Olomouc, Nakladatelství Olomouc 2009; Individua a jejich vlastnosti: studie z intenzionální metafyziky. ISBN 978-80-7182-289-9. Olomouc, Nakladatelství Olomouc 2011; Pojmy a vědecké teorie. ISBN 978-80-210-6791-2, Brno: Masarykova univerzita 2014  (spoluautor P. Kuchyňka); Úvod do logiky: klasická výroková logika. ISBN 978-80-210-7790-4, Brno: Masarykova univerzita 2015; Úvod do logiky: klasická predikátová logika. ISBN 978-80-210-7867-3, Brno: Masarykova univerzita 2015.
Transparentní intenzionální logika jako characteristica universalis a calculus ratiocinator. ISBN 978-80-210-7973-1, Brno: Masarykova univerzita 2015. (spoluatoři P. Kuchyňka a I. Pezlar).

Filosofický časopis © 2020