Filosofický časopis

Bjorn Torgrim Ramberg

Bjorn Torgrim Ramberg studoval filosofii na Univerzitě v Oslo, doktorát získal na Queen's University v Kingstonu. Působil mimo jiné na Simon Fraser University ve Vancouveru (jako vedoucí katedry filosofie) a na Harvardově univerzitě, nyní je profesorem na své mateřské univerzitě v Oslu. V roce 1989 vyšla v oxfordském nakladatelství Blackwell jeho kniha Donald Davidson's Philosophy of Language: an Introduction, která se stala jednou z nejvlivnějších interpretací Davidsonova díla (Davison o ni napsal, že autor vyjádřil jeho pojetí jazyka v řadě ohledů lépe, než by byl schopen on sám). Publikoval řadu statí věnovaných zejména filosofii jazyka a filosofii mysli, zvláštní pozornost věnuje teorii interpretace. Kromě Davidsona je předmětem jeho kritického zájmu Tyler Burge, Daniel Dennett, ale zejména Richard Rorty a Hans Georg Gadamer. Stať publikovaná v čísle FČ4/2003 je přepracovanou verzí referátu, který přednesl na I. pražském interpretačním kolokviu v roce 2000, anglicky vyšla ve sborníku A House Divided: Comparing Analytic and Continental Philosophers, ed. C. Prado, Humanity Books, Amhers, New York 2003. Výběrová bibliografie: -Donald Davidson's Philosophy of Language: An Introduction. Blackwell, Oxford and New York: 1989. - Reflections and Replies: Essays on Tyler Burge. Coedited with Martin Hahn. MIT Press, Cambridge, MA.: In press. -"Illuminating Language: Interpretation and understanding in Gadamer and Davidson." In Carlos Prado (ed.), A House Divided: Comparing Analytic and Continental Philosophers. Humanity Books, Amherst, NY: 2003. -"What Davidson Said to the Sceptic." In Petr Kotatko, Peter Pagin, Gabriel Segal (eds.), Interpreting Davidson: Selected papers from the 1996 Karlovy Vary symposium on analytical philosophy. CSLI Press, Palo Alto, California: 2001. -"Richard Rorty." In Edward Zalta (principal ed.), Stanford Encyclopedia of Philosophy, URL: http://plato.stanford.edu/entries/rorty/ -"Post-Ontological Philosophy of Mind: Rorty versus Davidson." In Robert Brandom (ed.), Rorty and His Critics. Blackwell, Oxford and New York: 2000. -"The Significance of Charity." In Lewis E. Hahn (ed.), The Philosophy of Donald Davidson. The Library of Living Philosophers, Vol. XXVI. Open Court Publishers, Chicago and LaSalle, Illinois: 1999. -"Dennett's Pragmatism." In Jean-Pierre Commetti (ed.), Pragmatism. Revue Internationale de Philosophie, Special Issue. 1999. -"Rorty and the Instruments of Philosophy." In Michael Peters and Paulo Ghiraldelli (eds.), Richard Rorty: Philosophy, Culture and Education. Rowman & Littlefield, Boulder, Colorado: 2002. Originally published as, "Rorty e os Instrumentos da Filosofia." In Paulo Roberto Margutti Pinto et al. (eds.), Filosofia Analítica, Pragmatismo e Ciencia. Editora da Universidade de Minas Gerais, Belo Horizonte, Minas Gerais.1998. Italian translation in Iride 29, Anno XIII, Aprile 2000. German translation in Mike Sandbothe (ed.), Die Renaissance des Pragmatismus: Aktuelle Verflechtungen zwischen analytischer und kontinentaler Philosophie Velbrueck Wissenschaft, Weilerswist: 2000. -"The Source of the Subjective." In Lewis E. Hahn (ed.), The Philosophy of Hans-Georg Gadamer. The Library of Living Philosophers, Vol. XXIV. Open Court Publishers, Chicago and LaSalle, Illinois: 1997.

Filosofický časopis © 2020