Filosofický časopis

Jaroslav Peregrin

Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin vystudoval matematicko-fyzikální fakultu UK a do roku 1989 se živil jako programátor. Nyní je vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu AV ČR; vyučuje na FF UK a na FF UHK. Je autorem knih Doing Worlds with Words (Kluwer, 1995), Význam a struktura (Oikoymenh, 1999; anglicky jako Meaning and Structure, Ashgate, 2001), Kapitoly z analytické filosofie (Filosofia, 2005), Od jazyka k logice (spolu s V. Svobodou, 2009) Inferentialism (Palgrave, 2014) a celé řady dalších prací z oblasti analytické filosofie, sémantiky a filosofie logiky.

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Praha
Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové
jarda@peregrin.cz

Filosofický časopis © 2020