Filosofický časopis

Lukáš Novák

Mgr. Lukáš Novák přednáší filosofii na FF UK v Praze a působí jako vědecký pracovník na TF JU v Českých Budějovicích. Odborně se zaměřuje na aristotelskou filosofickou tradici jak v podobě středověké a zejména tzv. druhé scholastiky, tak v rámci současné analytické filosofie. Hlavním předmětem jeho zájmu je dílo Jana Dunse Scota a jeho myšlenkový odkaz, vrcholně rozvinutý ve druhé scholastice. Zabývá se též editorskou činností jako redaktor časopisu Studia Neoaristotelica a v rámci dalších filosofických projektů.

Filosofický časopis © 2020