Filosofický časopis

Josef Moural

RNDr. Josef Moural, CSc., odborný asistent v Ústavu filosofie a religionistiky FF UK, studoval matematiku a filosofii na UK, působil rovněž v Oxfordu (Wolfson College), Charlottesville (UV), Londýně (King's College), Edinburgu (IASH), Vídni (IWM) a Berkeley (UC). Publikuje především v oblastech starověké filosofie (Platón, skepse), novověké filosofie (Descartes, Hume, Kant), fenomenologie (Husserl, raný Heidegger, Patočka) a searlovské teorie institucí.

Filosofický časopis © 2020