Filosofický časopis

Elise Marienstras

Elise Marienstras je emeritní profesorkou Univerzity Denise Diderota – Paris VII a to pro obor (oblast) civilizace a kultura. Je rovněž členkou Interdisciplinárního výzkumného centra severoamerických studií, je zakladatelkou výzkumného centra pro dějiny Spojených států amerických. Ke hlavním výsledkům její práce patří: „Nous de peuple (Origne du nationalisme americain) 1988“, „1890 Wounted Knee on l'Amerique fin de siécle“ (1991), „Naissance de la republique fédérale 17831828“ (1991).Je autorkou mnoha vědeckých publikací v časopisech evropských i amerických věnovaných dějinám i současnosti civilizace a kultury v Americe. Přeložené texty jsou z knihy Elise Marienstras: Les mythes foudateurs de la nation américaine. Edition Complexe, 1992.

Filosofický časopis © 2020