Filosofický časopis

Tomáš Machula

Doc. Tomáš Machula, Ph.D. (nar. 1971) působí ve Filosofickém ústavu AV ČR v pracovní skupině Dějin starší české a evropské filosofie. Přednáší na katedře filosofie a religionistiky TF JU v Českých Budějovicích. Odborně se zaměřuje na středověký aristotelismus, především v oblasti filosofické antropologie, a etiky. s ohledem na současné filosofické přístupy k těmto otázkám. Je autorem řady komentovaných překladů děl Tomáše Akvinského (Otázky o dušiOtázky o ctnostech, Komentář  k Etice II apod.).

Filosofický časopis © 2020