Filosofický časopis

Zdeněk Kouřím

Dr. Zdeněk Kouřím – do roku 1968 vědecký pracovník FÚ ČSAV, později vědecký pracovník CNRS Francie, nyní je v důchodu. Hlavní zájmový okruh: Španělská, portugalská a latinskoamerická filosofie; (dopisující člen Brazilské filosofické akademie [Rio de Janeiro]). Publikace: La dialéctica en cuestión, Buenos Aires, Paidos, 1974, 254 s. Více než 50 statí ve sbornících a odborných časopisech v Evropě a Latinské Americe. Knižní a časopisecké překlady. E-mail: z.kourim@libertysurf.fr , z.kourim@tiscali.cz

Filosofický časopis © 2020