Filosofický časopis

Marek Hrubec

Doc. PhDr. Marek Hrubec, PhD. se zabývá současnou morální, sociální a politickou filosofií a globálními studii. Zaměřuje se především na významné výzvy společnosti v globálních interakcích, zejména na sociální, ekonomické a politické globální konflikty. Vede Oddělení morální a politické filosofie a Centrum globálních studií na Filosofickém ústavu AV ČR v Praze. Jeho hlavní knižní prací je: Od zneuznání ke spravedlnosti: Kritická teorie globální společnosti a politiky (2011). Z posledních publikací: N. de Oliveira, M. Hrubec, E. Sobottka, and G. Saavedra (eds.), Justice and Recognition (2015). Přednášel v mnoha zemích, nejen v EU a USA, ale také v Číně, Brazílii, Chile, Rusku, Indii, Indonésii či Novém Zélandu.

Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

 

Filosofický časopis © 2020