Filosofický časopis

Tomáš Hejduk

Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D. (1973) působí na katedře filosofie University Pardubice. Studia filosofie úspěšně absolvoval na ústavu filosofie a religionistiky FF UK a na katedře filosofie a dějin přírodních věd PřF UK v Praze. Zabývá se starší antickou kulturou a současným převážně anglosaským myšlením.

Filosofický časopis © 2020