Filosofický časopis

Daniel Heider

Mgr. Daniel Heider, Ph.D. (nar. 1973) působí v současné době jako odborný asistent na Teologické fakultě v Českých Budějovicích. Současně je zaměstnán také na Filosofickém ústavu AV ČR v Praze. Předmětem jeho badatelského zájmu je především metafyzika, epistemologie a logika v raně novověké scholastické filosofii. Je autorem dvou monografií o Františku Suárezovi a více než třiceti studií věnovaných tématům a autorům tzv. druhé scholastiky a "klasické" učebnicové filosofie (kromě Suáreze také Pedro Hurtado de Mendoza, Jan od sv. Tomáše, Bartoloměj Mastrius, Jan Poncius, René Descartes, Gottfried W. Leibniz). V současné době pracuje na tématu univerzálií u vybraných scholastických autorů v druhé polovině 16. století a v první polovině 17. století.

Filosofický časopis © 2020