Filosofický časopis

Jana Kružíková

Jana Kružíková, Ph.D. (1972)  je od r. 2002 odbornou asistentkou na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Hlavní oblastí jejího odborného zájmu je fenomenologie, filosofie M. Heideggera, W. Diltheye a filosofie vědy. Je autorkou knihy Heideggerovo pojetí vědy, podílela se na překladu. Heideggerovy knihy Věda, technika a zamyšlení.

Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze

kruzikova@fhs.cuni.cz

Filosofický časopis © 2020